Thursday, March 3, 2011

Hierarki Keperluan Maslow

Hierarki Keperluan Maslow terdiri daripada,

Keperluan fisiologi ialah keperluan asas dan keperluan keselamatan. Keperluan asas ialah keperluan paling asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Contoh makanan, pakaian, tempat tinggal. Keperluan keselamatan ialah perlindungan daripada ancaman bahaya seperti jenayah, bencana alam.

Keperluan sosial ialah keperluan kasih sayang dan penghargaan. Keperluan kasih sayang ialah keinginan manusia untuk disayangi. Contoh, kasih sayang daripada ibu bapa dan adik-beradik. Keperluan penghargaan ialah mendapat anugerah dan penghormatan daripada seseorang. Contoh, mendapat sijil anugerah pelajar cemerlang.

Keperluan rohani ialah keperluan sempurna kendiri. Keperluan ini bila seseorang memperoleh apa yang dihajati dan di cita-cita. Contoh, mendapat ijazah.

No comments:

Post a Comment